JIN JIYAN AZADÎ

Kurdî

‘Ez her tim dibêjim: “Jin parçeyek bingehîn a jiyanê ye”. Lê divê ew piştrast bike ku ew ne tenê beşek objektîv e, lê di heman demê de subje, ê ku bi hişmend û biryardar e. Bi vê bîr û baweriyê, em ne tenê ji bo we, ji bo tevahî civakê ku di vî warî de bi lezgînî hewcedariya xwe bi azadiyê heye, çareseriyê pêşbixin. Di vî warî de pêşengên azadiyê ne. Berpirsiyar pir girane û divê hûn girîngiyek mezin bidin wan (Rêber APO, Nîsana 1989).’

Deutsch

‘Ich sage immer: “Die Frau ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens”. Aber sie muss sicherstellen, dass sie nicht nur ein objektiver Teil ist, sondern auch ein bewusstes, entschlossenes Subjekt. In diesem Sinne entwickeln wir nicht nur Lösungen für Sie, sondern für die gesamte Gesellschaft, die in diesem Bereich dringend der Emanzipation bedarf. Sie sind die Pioniere der Emanzipation auf diesem Gebiet. Die Aufgaben sind äußerst anspruchsvoll, und Sie müssen ihnen große Bedeutung beimessen (Rêber APO, April 1989).’

Englısh

‘I always say: “The woman is an essential part of life”. But she must ensure that she is not just an objective part, but also a conscious, determined subject. With this in mind, we not only develop solutions for you, but for society as a whole, which urgently needs emancipation in this area. They are the pioneers of emancipation in this field. The tasks are extremely demanding and you must give them great importance (Rêber APO, April 1989).’

Türkçe

‘Her zaman derim ki: “Kadın hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır”. Ama sadece nesnel bir parça değil, aynı zamanda bilinçli, kararlı bir özne olmasını sağlamalıdır. Bunu göz önünde bulundurarak, sadece sizin için değil, bu alanda acilen özgürleşmeye ihtiyaç duyan bir bütün olarak toplum için çözümler geliştiriyoruz. Onlar bu alanda özgürleşmenin öncüleridir. Görevler son derece zahmetlidir ve bunlara büyük önem vermelisiniz (Rêber APO, Nisan 1989).’