Skip to content

JIN JIYAN AZADÎ

Kurdî

'Ez her tim dibêjim: “Jin parçeyek bingehîn a jiyanê ye”. Lê divê ew piştrast bike ku ew ne tenê beşek objektîv e, lê di heman demê de subje, ê ku bi hişmend û biryardar e. Bi vê bîr û baweriyê, em ne tenê ji bo we, ji bo tevahî civakê ku di vî warî de bi lezgînî hewcedariya xwe bi azadiyê heye, çareseriyê pêşbixin. Di vî warî de pêşengên azadiyê ne. Berpirsiyar pir girane û divê hûn girîngiyek mezin bidin wan (Rêber APO, Nîsana 1989).'

Deutsch

'Ich sage immer: “Die Frau ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens”. Aber sie muss sicherstellen, dass sie nicht nur ein objektiver Teil ist, sondern auch ein bewusstes, entschlossenes Subjekt. In diesem Sinne entwickeln wir nicht nur Lösungen für Sie, sondern für die gesamte Gesellschaft, die in diesem Bereich dringend der Emanzipation bedarf. Sie sind die Pioniere der Emanzipation auf diesem Gebiet. Die Aufgaben sind äußerst anspruchsvoll, und Sie müssen ihnen große Bedeutung beimessen (Rêber APO, April 1989).'

English

'I always say: “The woman is an essential part of life”. But she must ensure that she is not just an objective part, but also a conscious, determined subject. With this in mind, we not only develop solutions for you, but for society as a whole, which urgently needs emancipation in this area. They are the pioneers of emancipation in this field. The tasks are extremely demanding and you must give them great importance (Rêber APO, April 1989).'

Türkçe

'Her zaman derim ki: “Kadın hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır”. Ama sadece nesnel bir parça değil, aynı zamanda bilinçli, kararlı bir özne olmasını sağlamalıdır. Bunu göz önünde bulundurarak, sadece sizin için değil, bu alanda acilen özgürleşmeye ihtiyaç duyan bir bütün olarak toplum için çözümler geliştiriyoruz. Onlar bu alanda özgürleşmenin öncüleridir. Görevler son derece zahmetlidir ve bunlara büyük önem vermelisiniz (Rêber APO, Nisan 1989).'

Xwebûn?

Kurdî

Weke jinên ciwan ên Kurdistanê ku ji ber şer neçar man ji welatê xwe koçber bibin, parastina nasnameya xwe girînge . Weke jinên ciwan ên ji Kurdistanê dûr mezin bûne, divê em nirxên xwe yên çandî biparêzin. Em bi biryarin ku em pêşeroja gelê xwe yê dîasporayê biguherînin. Em in ku bi çand, ziman, dîrok û nirxên komunaltiyê yên ku hem li dijî baviksalarî û hem jî kapîtalîzmê bi rihê ciwanan dixwazin bi têdikoşin.  Sedema rêxistinbûna me ya li tevahî Ewropayê ev e. Ji ber vê yekê têkoşîna heqîqeta herî bingehîn ji nû ve bidestxistina nasnameya xwe ye . Ji bo vê jî divê em maske yên û misyona ku li ser me hatine ferzkirin bişkînin. Em dixwazin aîdê xwe bin, azad bifikirin, azad bijîn, bi xwe bin – XWEBÛN ev e.

Deutsch

Als junge Frauen aus Kurdistan, die durch den Krieg aus ihrem Land fliehen mussten, ist es unsere Aufgabe unsere Identität beizubehalten. Als jungen Frauen, die fern von Kurdistan aufgewachsen sind, müssen wir unsere kulturellen Werte schützen. Wir sind dazu bereit, die Zukunft unserer Bevölkerung in der Diaspora zu verändern. Mit Kultur, Sprache, Geschichte und den Werten der Kommunalität.Wir sind diejenigen, die sowohl das Patriarchat als auch den Kapitalismus mit dem Geist der Jugend bekämpfen. Das ist der Grund für unsere Organisierung in ganz Europa. Also ist der grundlegendste Kampf die Wiedererlangung der eigenen, wahren Identität. Dafür müssen wir die uns auferlegten Masken und Rollen zersprengen. Wir wollen uns selbst gehören, frei denken, frei leben, wir selbst sein – also XWEBÛN.  

English

As young women from Kurdistan who had to flee their country because of the war, it is our job to maintain our identity. As young women who grew up far from Kurdistan, we must protect our cultural values. We are ready to transform the future of our diaspora people. With culture, language, history and the values ​​of communality. We are the ones fighting both patriarchy and capitalism with the spirit of youth. This is the reason for our organizing across Europe. So the most fundamental struggle is to regain one's true identity. To do this, we must shatter the masks and roles that have been imposed on us. We want to belong to ourselves, think freely, live freely, be ourselves – that's XWEBÛN.

Türkçe

Savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Kürdistanlı genç kadınlar olarak kimliğimizi korumalıyız. Kürdistan'dan uzakta büyümüş genç kadınlar olarak kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Diaspora halkımızın geleceğini dönüştürmeye hazırız. Kültürüyle, diliyle, tarihiyle ve toplumsal değerleriyle… Hem ataerkilliğe hem de kapitalizme gençlik ruhuyla karşı çıkan bizler olacağız. Avrupa çapında örgütlenmemizin nedeni budur. Dolayısıyla en temel mücadele kişinin gerçek kimliğini yeniden kazanmasıdır. Bunun için de bize dayatılan maskeleri ve rolleri parçalamalıyız. Kendimize ait olmak, özgürce düşünmek, özgürce yaşamak, kendimiz olmak istiyoruz – işte bu XWEBÛN' dur.

Eine Gesellschaft kann erst frei sein,

wenn die Frau frei ist

-Rêber APO